1/7
BASSO logo final white.png

 

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

 

Laatimispäivä: 5.6.2015

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

 

Oy Basso Media Ltd.

Y-tunnus: 1900026-2                                                           

Unioninkatu 25

00170 Helsinki

 

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 

Jacob Ehrnrooth

jacob@basso.fi

+358 (0) 50 550 5649

Unioninkatu 25

00170 Helsinki

 

3. Rekisterin nimi

Oy Basso Media Ltd:n asiakasrekisteri

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen sekä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2- ja 5-kohtiin.

 

Oy Basso Media Ltd:n asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 

 • asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen

 • palvelujen toteuttaminen

 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

 • uutiskirjeen toimittaminen

 • markkinointi

 • mielipide- ja markkinatutkimukset

 • analysointi ja tilastointi

 • muut vastaavanlaiset käyttötarkoitukset

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

 

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia rekisteröityyn liittyviä tietoja:

 

 

 • etu- ja sukunimi

 • puhelinnumero

 • osoitetiedot

 • sähköpostiosoite

 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki ja salasana

 • ikä ja sukupuoli

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

 

Rekisteriin tallennetut tiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

 

7. Evästeet

 

Basso Media käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on lyhyt tekstinpätkä, jonka käyttämäsi verkkosivusto lähettää selaimeesi. 

Evästeiden avulla Basso Media ja kolmannet osapuolet pystyvät keräämään tietoja palveluiden käytöstä. Näiden tietojen avulla pystymme toimittamaan kävijälle entistä paremmin vastaavaa sisältöä ja parantamaan käyttäjäelämystä.  

 

Evästeiden käyttö ei vaikuta tietoturvaan, eikä tallenna mitään tietoa, jonka perusteella käyttäjät voitaisiin tunnistaa. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet tyhjentämällä selaimensa välimuistin ja Datomikin käyttämien evästeiden käytön voit lopettaa seuraavan sivun kautta: http://datomik.com/privacypolicy.html  

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimalla tavalla.
 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

 

A. Manuaalista aineistoa ei ole.

 

B. Sähköisesti tallennettujen tietojen keräys- ja säilytysjärjestelmä on teknisin toimenpitein suojattu. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain siihen oikeutetut henkilöt.  

 

 

10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden toteuttaminen


 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

 

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon

 

 

11. Tiedon korjaaminen ja

tiedon korjaamisen toteuttaminen

 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

 

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tiedon korjaamisoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.

 

 

BASSO MEDIA LTD.  |  1900026-2  |  UNIONINKATU 25, 00170 HELSINKI  |  MYYNTI[ÄT]BASSO.FI  |  DESIGN BY CURATORS